undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend undefiend

Yeni Rapor: Sınırsız Kalkınma Çabası Güven Duygusunu Güçlendirmiyor, Aksine Azaltıyor

İletişimUNDP raporuna gore, yıllardır artan kalkınma seviyelerine karşın dünyada her yedi adamın altısı güvende hissetmiyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafınca yayımlanan insan güvenliği tutanağına bakılırsa, küresel kalkınmanın ilerlemesi insanlarda daha yüksek güvenlik duygusu yaratmıyor.

“Antroposen’de İnsan Güvenliğine Yönelik Yeni Tehditler” başlıklı rapordaki yeni veriler ve analizlere nazaran, yıllardır elde edilen kalkınma gelişmelerine karşın, insanların güvenlik ve garanti duyguları, en zengin ülkeler dahil olmak suretiyle derhal derhal her ülkede düşük düzeyde seyrediyor. Sağlık, mevcudiyet ve eğitim bakımından en üst düzeylerde olan insanların bile bir kısmı, 10 yıl öncesine bakılırsa daha oldukca kaygı duyduklarını anlatım ediyor.

Kalkınma ile algılanan güvenlik duygusu arasındaki bu kopukluğu gidermek için rapor, sınırlar ötesinde daha sıkı dayanışma ve insanların yokluk, tehlike, kaygı ve aşağılanma olmadan yaşamalarını sağlayacak biçimde kalkınmaya yeni yaklaşım çağrısı yapıyor: “Sınırsız ekonomik gelişme çabamızla, bir yandan doğal dünyayı yok ediyoruz, öteki taraftan ülkelerin arasında ve aralarında eşitsizlikleri artırıyoruz.”

“Küresel zenginliğin bütün zamanların en yüksek düzeyinde olmasına rağmen, insanların çoğunluğu gelecek hakkındaki kaygı duyuyor ve küresel istila bu duyguları muhtemelen daha da şiddetlendirdi” diyen UNDP Başkanı Achim Steiner, “Sınırsız ekonomik gelişme çabamızla, bir yandan dünyayı yok ediyoruz, diğer yandan ülkelerin içinde ve aralarında eşitsizlikleri artırıyoruz. Toplumların ağır stres altında olduklarını yayınlayan işaretleri fark etmek ve ilerlemenin gerçekte ne algılama geldiğini yine tarif etmek gerekiyor. Herkes için yeni sürdürülebilir olanaklar içerecek şekilde gezegenimizi koruma ve restore etme hedefine odaklanan, amaca uygun bir kalkınma modeline ihtiyacımız var” gibi konuştu.

Harekete geçme zorunluluğu hiç bir vakit bu derece aşikar olmamıştı, bu sebeple yeni bulgulara nazaran COVID-19 nedeniyle dünyada doğuşta beklenen ömür süresi peş peşe iki senedir düşüyor, genel insani gelişme ölçüleri de aşağı yönde seyrediyor. Dahası, iklim değişikliği muhtemelen dünyanın her yerinde biri olan ölüm nedenlerinden birisi haline gelecek. Emisyonlar orta düzeyde azaltılsa dahi, bu yüzyılın sonuna kadar ısı değişimleri nedeniyle 40 milyon kadar insan ölebilecek.

Rapor, son yıllarda evrilerek daha da ön plana çıkan dijital teknolojiler, eşitsizlikler, çatışmalardan meydana gelen tehditler, sıhhat sistemlerinin COVID-19 küresel salgını benzer biçimde yeni zorlukları aşma yeteneği benzer biçimde tehditleri inceliyor.

Rapora bakılırsa, bu tehditlerin ele alınması politika yapıcıların koruma, güçlendirme ve dayanışmayı beraber ele almalarını icap ediyor; böylece insan güvenliği, gezegene ilişkin düşünceler ve insani gelişme birbirleri aleyhine değil, aynı doğrultuda işleyebilsinler. Yani, bir sorunun çözümü, başka sorunların ağırlaşmasına yol açmamalı.

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve UNDP Kriz Bürosu Direktörü Asako Okai, “Raporda vurgulanan uygulamaya dönük eylemin temel ögesi, ortak güvenlik fikrine dayanan daha geniş küresel dayanışma duygusu yaratmaktır. Ortak güvenlik anlayışına göre, ancak ve sadece birbirine komşu toplumlar güvende olduğu sürece bir camia kendini güvende hisseder. Yaşadığımız küresel salgında bunu fazlasıyla açık şekilde gördük. Ülkeler, koronavirüsün sınırlardan geçen yeni mutasyonlarını önlemeyi başaramadı” gibi konuştu.

Rapor ek olarak, güven düzeyinin azalışı ile güvende hissetmeme arasındaki güçlü ilişkiyi de ortaya koyuyor. Algılanan insan güvensizliği yüksek olan bireylerin başka insanları güvenilir bulma olasılığı üç kat daha düşük.

Raporun Öne Çıkan Bazı Bulguları Şu Şekilde:

  • Zengin ülkeler, gezegensel baskılardan daha oldukça yararlanırken bu sorunların sonuçlarına daha az katlanıyor. Bu da iklim değişikliğinin eşitsizlikleri iyi mi daha da artırdığını ortaya koyuyor.
  • Yaklaşık 1,2 milyar insan çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşıyor, bunların ortalama yarısı (560 milyon) ise kırılgan olarak değerlendirilmeyen ülkelerde. Bu da hangi ülkelerin çatışmalar karşısında en duyarlı olduğuna ilişik geleneksel görüşleri gözden geçirmemiz gerektiğine işaret ediyor.
  • 2021 senesinde tarihteki en yüksek GSYH düzeyine ulaşılmasına ve COVID-19 aşılarının birtakım ülkelerde daha ulaşılabilir olmasına karşın, dünyada beklenen yaşam süresi peş peşe iki yıldır düşüyor: COVID öncesi döneme gore ortalama 1,5 sene azaldı.
  • Ülkeler arasında sağlık sistemleri bakımından büyük ve gittikçe oluşturulan farklar var. Raporun yeni Evrensel Sağlık Güvencesi Endeksi’ne nazaran, 1995 ile 2017 yılları arasında, düşük ve oldukça yüksek insani gelişmeye sahip ülkeler arasında sağlık performansında eşitsizlik daha da kötüleşti.

İlk olarak UNDP’nin 1994 yılında yayınladığı İnsani Gelişme Raporu’nda ortaya konulmuş olan insan güvenliği terimi, insanların güvenliği sadece toprak güvenliğine bakılarak değerlendirilmeli fikrinden köktencilik bir kopuşu temsil etmiş, insanların temel gereksinimleri, onuru ve itimat içinde yaşamalarının önemini vurgulamıştı.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.