istanbul seo undefiend undefiend undefiend

Ukrayna’dan ithal edilen ürünlere kolaylık sağlanmasına yönelik Resmi Gazete’den karar çıktı

İletişim


7 gündür süren Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna’dan ithal edilecek tarım ürünlerinde aranacak belgelerde kolaylık getirildi.

UKRAYNA’YA ÖZEL KARAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın imzasıyla Resmî Gazete’de ‘Ukrayna’dan yapılacak tarım ürünleri ithalatında uygulanacak esaslar hakkında karar‘ın yürürlüğe konulmasına ilişkin bir karar yayımlandı. Karara göre, Ukrayna’dan yapılacak tarım ürünleri ithalatında resmî sertifika ve belgeler kontrollerde istenmeyecek.

İşte o açıklama:

“Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılması gereken resmi kontroller

MADDE 1- Ukrayna’da yaşanan gelişmeler nedeniyle ülkemizde gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun yaşanmaması amacıyla, Ukrayna’dan yüklenen tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit ticaretinde 11/06/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına (Bakanlık) sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgeler, söz konusu ülke yetkili otoriterleri tarafından yeniden düzenlemeye başlayıncaya kadar resmi kontrollerde aranmaz. Resmi kontroller, Bakanlık tarafından risk esaslı analiz sıklığına göre yürütülür.

Yetki
MADDE 2- Bu Kararın uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek özel ve zorunlu hallerde karar vermeye Bakanlık (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Yürürlük
Madde 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”


 

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.