Farmasi Üye Ol Farmasi Üye Olalım Farmasi Üye Ol Farmasi kayıt ol Farmasi sipariş Ol Farmasi Üye Ol Farmasi Üye Ol Farmasi Üye Ol Farmasi Üye Ol Farmasi Üye Ol Farmasi Üye Ol Farmasi Üye Ol Farmasi Üye Ol Farmasi Üye Ol Farmasi Üye Ol

Sosyal medya yasası konusunda ilk adım MHP’den geldi! Disiplin Kurulu Başkanı detayları açıkladı

İletişim


MHP Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale milletvekili Halil Öztürk, “Özellikle son dönemde sahte/anonim hesaplar tarafından ülkemizi hedef alan dezenformasyon faaliyetlerinin ciddi boyutlara ulaştığı, Türk Milletinin milli birlik ve beraberliğini tehdit eder niteliğe büründüğü gözlenmektedir. 5651 sayılı Kanun’da öngördüğümüz düzenlemeler ile 81 ilimizde ‘Sosyal Medya Şikayetleri İnceleme Komisyonu’nu kurulması ve bir milyon nüfusu geçen illerimizde artı her bir milyon nüfus için ayrı bir komisyon kurulması önerilmektedir” ifadesini kulllandı.

KONTROLSÜZLÜĞE DOĞRU EVRİLİYOR

Öztürk, kanun tekliflerine dair gerçekleştirdiği yazılı açıklamada, dijital özgürleşmenin ve sosyal medyada merkeziyetsizliğin kontrolsüzlüğe doğru evrildiğini vurguladı ve konuya ilişkin şunları söyledi:

Günümüz dünyasında, bu mecraların üretici ve destekçisi olan Batılı ülkeler dahi soruna köklü bir çözüm bulmak çabasına girmişler ve ülkelere göre farklı tedbirler geliştirilmeye başlanmıştır. Bugün sosyal medya uygulamalarında karşılaşılan en önemli sorun; insanları, siyasetçileri, sanatçıları, girişimcileri gerçek olmayan haberlerle veya paylaşımlarla mağdur eden, adeta itibar suikastı gerçekleştiren sosyal medyadaki sahte ve anonim hesaplar ile bu tür hesapların Türk Devletine açıkça düşmanlık eden faaliyetleridir.

SAHTE HESAPLAR ÜZERİNDEN DEFORMASYONLAR CİDDİ BOYUTLARA ULAŞTI

Özellikle son dönemde sahte/anonim hesaplar tarafından ülkemizi hedef alan dezenformasyon faaliyetlerinin ciddi boyutlara ulaştığı, Türk Milletinin milli birlik ve beraberliğini tehdit eder niteliğe büründüğü gözlenmektedir. 5651 sayılı Kanun’da öngördüğümüz düzenlemeler ile 81 ilimizde ‘Sosyal Medya Şikayetleri İnceleme Komisyonu’nu kurulması ve bir milyon nüfusu geçen illerimizde artı her bir milyon nüfus için ayrı bir komisyon kurulması önerilmektedir. Söz konusu komisyona şikâyetler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından usul ve esasları belirlenecek olan bir otomasyon sistemi üzerinden yapılması da yine kanun teklifimiz ile öngörülmektedir.

SAHTE HESAP AÇAN KİŞİLER CEZALANDIRILACAK

TBMM Başkanlığı’na sunduğumuz kanun teklifimiz ile 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da öngörülen para cezaları güncellenerek artırılmakta ve sosyal medyada işlenebilecek yeni suç türleri de (Cinsel Taciz, Tehdit Şantaj, Nefret ve Ayrımcılık, Kamu Barışına Karşı Suçlar, Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar) bu kanuna eklenmektedir. Yine Kanun teklifimiz ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda da değişiklikler öngörülmekte ve Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına, Kamu Barışına, Kamu Güvenine, Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar ile Göreve ilişkin sırrın açıklanmasına ilişkin suçların internet üzerinden işlenmesi Kanun kapsamına alınmaktadır. Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda öngördüğümüz değişiklik ile sosyal medya ve internet üzerinden sahte hesaplar açan kişilerin cezalandırılması öngörülmektedir..

KARA PARA AKLAMA OLAYLARINA YÖNELİK ÖNLEMLER

Ekonomik ilişkilerin değişmesi, paranın yeni teknolojiler ile daha hızlı bir biçimde el değiştirmesi faktörüyle beraber suç dünyasının da, suç yoluyla elde edilen gelirleri farklı yöntemlerle aklamasını sağlamaktadır. Nitekim; geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya platformunun (twitch) üyelik ve bağış sisteminin kullanılması suretiyle kredi kartı dolandırıcılarının işlediği yüksek boyuttaki mali suçlar ülkemiz kamuoyunu meşgul etmiştir. 

Dolandırıcıların, kopyaladıkları kartları aklamak için anlaştıkları içerik üreticilerine bağış yaptıkları, bu kişilerin bir milyon dolara yakın bir meblağı bu suretle akladığı bilinmektedir. Kredi kartı dolandırıcılarının işlediği bu suçun, diğer suç teşekkülleri ve terör örgütleri tarafından da izlenmesi yönünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bu alandaki denetimsizliğin suç gelirlerinin aklanması yanında, terör örgütlerinin ya da yabancı istihbarat örgütlerinin sosyal medya aracılığıyla hem finansal gelirlerin aktarımını, hem de psikolojik operasyon yapan unsurlara finansal destekte bulunma imkâni sağlamaktadır. Bu amaçla hazırlanan kanun teklifimiz ile sosyal medya şirketleri ve bu şirketlere aracılık eden muhtelif kuruluşlar finansal işlemler bakımından yükümlü hale getirilmekte, bunların finansal işlemlerinin takip edilebilmesini teminen bir temerküz Banka nezdinde hesap açarak, tüm iş ve işlerini buradan yapmaları öngörülmektedir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.