istanbul seo undefiend undefiend undefiend

Güneş Enerjisi Sektöründen Çağrı: Dağıtım Bedeli Tarifeleri Gözden Geçirilmeli

İletişimTürkiye güneş enerjisi sektörünü temsil eden üç dernek GENSED, GÜNDER ve GÜYAD, lisanssız elektrik üretim tesislerinin dağıtım bedellerine getirilen, 2021 tarifelerine nazaran TL bazında %500’lük, dolar bazında ise %300’lük artışın gözden geçirilmesi talebinde bulundu. 

Güneş enerjisi sektörü temsilcileri temsil eden lisanssız elektrik üretim tesislerinin dağıtım bedellerine getirilen, 2021 tarifelerine gore TL bazında %500’lük, dolar bazında ise %300’lük artışla ilgili ortak bir açıklama yayınladı.

Sektörü temsil eden üç dernek olan GENSED, GÜNDER ve GÜYAD tarafınca piyasaya sürülen ortak açıklamada 2018 öncesi devreye giren lisanssız elektrik üretim tesislerinin 1 Ocak 2022 zamanı itibarı ile dağıtım bedellerinin %500’den fazla artırılmasının sektörde büyük sıkıntılara niçin olduğu belirtildi.

Açıklamada lisanssız üretim tesislerinin dağıtım bedellerinin YEKDEM boyunca söz konusu tarife üzerinden %75 indirimli uygulamasına olanak tanıdığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bu kararın 2018 öncesi devreye alınan toplamda 3,4 GW gücündeki lisanssız güneş enerjisi tesislerinin dağıtım bedellerinin – lisanslı üreticilerden fazla dağıtım bedeli ödedikleri halde –%500 artış ile 5,6882 kuruş/kWh’den 28,2765 kuruş/kWh’ye yükseltilmesine neden bulunduğunun altı çizildi.

“Temaslara Rağmen Sektöre Dönüş Yapılmadı”

EPDK Kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının arkasından sektör derneklerinin ivedilikle T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarifeler Dairesi Başkanı Mehmet Ali Kölmek’ten randevu alıp bir ay devam eden karşı karşıya görüşmeler ve toplantılar gerçekleştirerek sektörde yaşanmış olan sıkıntıları kapsamlı bir halde aktardıkları, ancak her türlü girişime rağmen derneklere halihazırda hemen hemen bir dönüş yapılmadığı da ifade edildi.

Bu durumun sektörde belirsizlik yarattığı ve mevcut santralların finansmanında büyük sıkıntılara yol açtığının altı çizilirken EPDK tarafından alınan 6838 sayılı Kurul Kararıyla enerji santrallarının amortisman süreleri dolmadan rasyonel olmayan bir oranda artırılmasının ‘yeni yatırım planlamaları yapılırken böyle bir düzenlemeyle tekrar karşı karşıya gelme’ riski sebebi ile yatırımcıda tedirginlik yaratabileceği belirtildi.

“Güneşte Kurulu Gücün %90’ına Yakını Lisanssız Yatırım”

Türkiye’nin güneş enerjisindeki mevcut kurulu gücünün %90’ına yakınının lisanssız yatırımlardan oluştuğunun altı çizilen ortak açıklamada, lisanssız güneş yatırımcılarının Türkiye’nin güneş enerjisinde kısa müddette gerek kurulu güç gerekse de sanayi altyapısı ve kalifiye işgücü oluşması anlamında gösterdiği başarıya oldukça önemli katkı sağladığı hatırlatıldı.

Güneş yatırımcılarının önemli finansal riskler alarak sağladıkları bu katkıda yasal düzenlemelerin kalıcılığına olan güvenlerinin oldukça önemli rol oynadığı belirtilen açıklamada, “geriye dönük bir kural değişikliği” olarak kabul edilmesi gereken dağıtım bedellerinde artışı getiren bu kararın gerek finans müesseselerinin gerekse yerli ve yabancı yatırımcının kamuya duydukları güveni de zedelediği dile getirildi.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.