izmir izmir evden eve undefiend istanbul seo undefiend undefiend undefiend

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

İletişim


Anlaşmalı boşanma protokolü kapsamında kişilerin özellikle orta yol bulması şart koşulmuştur. Anlaşmalı boşanma nedir? Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alması gereken detaylar nelerdir? Anlaşmalı boşanma dilekçe örneğinde neler yer almalıdır gibi temel soruları sizin için yanıtladık ve bir araya getirdik! İşte cevaplar!

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Soyadı

Anlaşmalı boşanma protokolü kapsamında soyadına dair ek maddeler de yer alabilmektedir. Boşanmanın gerçekleşmesi durumunda normal koşullarda kadınların evlilik öncesi soyadlarına dönmeleri beklenmektedir. Anlaşmalı boşanma sürecinde ise bu soyadı değişiminin olmaması ve kadının eski eşinin soyadında dilediği gibi kalması yönünde maddeler yer alabilir. Kadının eşinin soyadını taşımaya devam edebilmesi için kesinlikle anlaşmalı boşanma metninde kararın yer alması gerekir. Aksi takdirde normal prosedür nasıl işliyor ise karar da o şekilde alınacaktır.
Anlaşmalı boşanma protokolü kapsamında anlaşmaya varılan ve daha sonrasında sorun yaşanması tüm konulara bir açıklama getirilmesi gerekmektedir. Sorun yaşanması muhteşem konuların başında da velayet gelmektedir. Anlaşmalı boşanmada anneye verilen bir velayetin daha sonrasında karar değiştirilerek babaya aktarılması durumunda anlaşmalı boşanmanın protokolü olumsuz yönde etkilenmeyecektir. Aynı şekilde geçerlilik devamlılığını sürdürür. Bu konuda alınan Yargıtay kararları da mevcuttur. Anlaşmalı boşanma metninde belirtilen velayette değişim olsa dahi, anlaşmalı boşanma metninin diğer maddeleri ve protokolleri geçerliliğini sürdürecektir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği 2022

Anlaşmalı boşanma protokolü kapsamında kişilerin yer vermeleri gereken temel bilgiler boşanma gerekçesi, çocuğun velayeti, mal paylaşımına ilişkin detaylar, ortak olarak sahip olan malların hangi mal rejimine göre bölüneceği, ortak kullanılan hanenin kimin sorumluluğunda olacağı, nafaka tutarı gibi hususlardır. Tarafların isteklerine ve beklentilerine uygun olarak anlaşmalı boşanma protokolüne eklemelerin ve çıkarmaların yapılması mümkün kılınmıştır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı boşanma protokolü kapsamında daha öncesinde de bu alanda başarılı temsillerde bulunmuş olan avukatlardan yardım almak sizin için çok daha verimli olacaktır. Anlaşmalı boşanma dilekçe örneğinin hazırlanma sürecinde de her iki tarafın beklentilerini karşılayacak hukuki metnin kaleme alınması için bu alanda yetkin olan bir avukattan yardım alınması mümkündür. Oluşturulan protokol her iki tarafın da kabul edeceği maddeleri içermelidir. Maddelerden birinde dahi herhangi bir sorun meydana gelmesi durumunda kişinin onaya zorlanması fark edildiği anda bu protokol tamamen geçerliliğini yitirecektir.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken avukattan alınan yardım karşılığında ödenmesi gereken avukatlık ücreti 3 bin 400 TL olarak belirlenmiştir. Avukata gerekli olan ödemenin hangi tarihte, davanın hangi konumunda yapılacağına dair gerekli olan bilgilendirmelerin yer aldığı bir avukatlık sözleşmesine de yer verilebilmektedir. Hem avukatın hem de dava açan tarafın haklarının koruma altına alınması için bu boşanma davası temsil ücretini ve davaya dair diğer detayları da içeren bir sözleşmenin yapılması oldukça önemlidir.

Ücretsiz Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma protokolü kapsamında dilekçenin hazırlanması kadar anlaşmalı boşanma sürecine dair temel hususların bilinmesi gerekiyor.

  • Anlaşmalı boşanmalarda her iki tarafın da mahkeme salonunda hazır bulunması gerekmektedir. Bu noktada ana amaç hazırlanan sözleşme metnini her iki tarafın da kendi iradesi ile kabul ettiğinin bildirilmesidir. Hazırlanan anlaşma metninin iki taraftan birine zorla kabul edilmediğinin belirlenmesi için bu prosedür büyük önem arz eder.
  • Anlaşmalı boşanmalarda taraflardan birinin metni kabul etmediğini bildirmesi ya da duruşma salonuna katılmaması durumunda anında dava geçersiz kılınacaktır.
  • Anlaşmalı boşanma davalarının açılabilmesi için tarafların evlilik birliklerinin en az 1 sene boyunca devam etmesi gerekmektedir. Resmi nikah tarihinden boşanma davasının açıldığı sürece kadar en az 365 günün geçmesi gerekir.
  • Eşler dilerlerse bir arada dava açabilirler. Dileyen kişiler de bir tarafın açmış olduğu davayı kabul etmek sureti ile anlaşmalı boşanmaya onay verebilir. Tarafların mahkeme salonunda da anlaşmalı boşanma metnine bağlı kalarak boşanma taleplerini yeniden iletmeleri gerekecektir.
  • Tarafların oluşturdukları anlaşma metninde bir hak ihlali bulunması durumunda mahkemenin buna itiraz etme hakkı da vardır. Mahkemenin bu tür itirazları genellikle çocuklara ilişkin durumlarda yaptığı fark edilmektedir. Boşanma davalarında tarafların isteklerinden ziyade çocukların üstün faydalarının muhafaza edilmesi ana tema olarak belirlenmiştir.  Nafaka tutarından maddi manevi tazminat tutarına kadar tüm unsurların anlaşmalı boşanma kapsamında yer aldığı durumlarda metnin hakimin onayından da geçmesi gerekir.

Bu detaylar üzerinden şekillenecek olan süreçte avukatlık büroları ile iş birliği yaparak haklarınızı daha sorunsuz bir biçimde koruma altına alabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Yorumları

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanma süreci içerisinde kişilerin haklarının suiistimal edilmemesi için oldukça objektif bir listenin hazırlanması gerekmektedir. Bu liste kapsamında yer alan maddelerden birinin sizin haklarınızın kötüye kullanımına neden olduğunu fark ettiğiniz anda çıkarılması için talepte bulunabilirsiniz. Kişilerin mahkeme salonunda dahi bu onaydan vazgeçme hakkı saklı tutulmaktadır. Onayınızı dilediğiniz anda çekerek maddeleri kabul etmediğinize ilişkin bilgi verebilirsiniz. Bu unsurlar özellikle kadınların kendi haklarından feragat ederek bir anlaşma metni imzalamaya zorlanmaması için alınan tedbirler olarak da göz önünde bulundurulabilir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanma sürecinde avukatlardan yardım alınması ve eğer mümkünse her iki tarafın da kendi avukatlarına sahip olması gerekmektedir. Dileyen çiftler tek bir avukat üzerinden de anlaşmalı boşanmalarda kendini temsil edebilmektedir. Anlaşmalı boşanmalarda kişilerin istekleri, maddi ve manevi talepleri de dahil olmak üzere tüm hususların yer alması gerekmektedir. Anlaşmalı metinlerin bir geçerlilik süre sınırlaması yoktur. Boşanma davasında karar alınırken süre sınırlaması olmadan her iki tarafın da isteklerini yansıtan bu dilekçe kullanılacaktır. Dilekçenin Aile Mahkemesine sunulması gerekir. Boşanmaya dair karar alınma sürecinde farklı bir mahkemeye başvuru yapılması durumunda görevsizlik kararı verilebilecektir. Bu tür aksaklıklara mahal verilmemesi için boşanma davaları ve anlaşmalı boşanma davalarının protokollerin hazırlanma süreci içerisinde uzman avukatlar ile iş birliği yapılmalıdır.
Anlaşmalı boşanmalarda velayetin kimde olacağına metin kapsamında yer verilir. Normal koşuklarda bir çocuğun velayeti evlilik süresi boyunca hem anne hem de babaya ortak olarak aittir. Fakat evliliğin bitmesi durumunda velayet de sadece bir ebeveyne ait olacaktır. Anlaşmalı boşanmalarda dava süresinin uzamaması adına çocuğun bakım sorumluluğunun kimde olacağına ilişkin de bir bilgi yer alacaktır. Çekişmeli boşanma davalarında çocuğun üstün iyiliği göz önlünde bulundurularak sürece yön verilmektedir. Hatta gerekli görüldüğü durumlarda çocuğun da velayetin kimde kalmasını istediğine dair yorum yapmasına izin verilmektedir. Ancak 8 yaşından büyük olan çocukların bu konuda fikirleri alınır ve fikir alma sürecinde de pedagog eşlik eder.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Neler Olmalı?

Anlaşmalı boşanma protokolü kapsamında açıklığa kavuşturulması gereken noktalar aslına bakılırsa uzun zaman içerisinde çekişmeli davalarda tartışma konusu olan detaylardır. Çocuğun velayetinin kimde olacağı, mal varlıklarının durumu, kadının eşin soyadını kullanmaya devam etmesi, maddi ve manevi tazminat gibi hususlar da açıklığa kavuşturulmalıdır. Anlaşmalı boşanmalarda direkt olarak kullanılacak sözleşmeler dileyen kişiler için henüz evlilik aşamasında hazırlanabilmektedir. Evlilik aşamasında sözleşme detayları belirlenir ve olası bir boşanma durumunda kimin hangi haklara sahip olabileceğine dair özellikle mal varlığı odaklı biçimde tüm maddelere yer verilecektir.

KAYNAK= https://mehmetalihelvaci.av.tr/anlasmali-bosanma-protokolu-ornegi.html

 

 

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.