Farmasi Üye Ol Farmasi Üye Olalım Farmasi Üye Ol Farmasi kayıt ol Farmasi sipariş Ol Farmasi Üye Ol Farmasi Üye Ol Farmasi Üye Ol Farmasi Üye Ol Farmasi Üye Ol Farmasi Üye Ol Farmasi Üye Ol Farmasi Üye Ol Farmasi Üye Ol Farmasi Üye Ol

2021’de Türkiye’nin Elektrik Üretiminde Fosil Yakıtların Payı Arttı

İletişimTürkiye’nin elektrik üretiminde iklim krizine neden olan fosil yakıtların oranı 2021’de arttı ve %64’ü geçti. Geçen yıl yaşanan kuraklık, hidroelektrik kaynaklı elektrik üretimini de 10 puana yakın miktarda geriletti, doğalgazın payını ise aynı oranda artırdı.

Türkiye’nin brüt elektrik üretimi 2021 senesinde bir önceki yıla nazaran %8 oranında arttı. TEİAŞ’ın verilerine gore geçen sene üretilen 331 milyar kilovatsaati gören elektriğin %32,71’lik kısmı doğalgaz çevrim santrallarından, yüzde 31,43’ü ise kömürlü termik santrallardan sağlandı. Böylece elektrik üretiminde fosil yakıtla (petrol, kömür ve doğalgaz) çalışan santralların payı %64’ün üzerine çıktı. 2020 yılında bu nispet %58’di.

Türkiye’nin neredeyse bütün bölgelerini tesiri dibine alan kuraklık en oldukça hidroelektrik santralları etkiledi. 2020’de Türkiye’nin ürettiği elektriğin %25’ini karşılayan hidroelektrik santrallar bu yıl üretimin %17’sine yakınını karşılayabildi.

Kömüre dayanıklı elektrik üretimde ise ithal kömürle çalışan santralların oranı düşerken, yerli linyit kömürüyle çalışan santralların üretimi arttı. Buna karşın kömürlü termik santralların elektrik üretimindeki oranı 3 puan gerileyerek %31,4’e geldi.

Güneş ve Rüzgarın Payı Arttı

Güneş, rüzgar ve jeotermal enerji kaynaklı elektrik üretimi ise bir sene öncesine bakılırsa ortalama 10 milyar kilovatsaat artarak toplam üretimde %16,6’lık paya ulaştı. Hidroelektrik dahil yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı ise 2020’deki %40 seviyesinden %33’e geriledi.

2021 yılı verilerini değerlendiren Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Gürbüz, Türkiye’nin güneş ve rüzgardan ürettiği elektrik miktarının artmasının olumlu bulunduğunu sadece “net sıfır emisyon” gibi iddialı hedeflere ulaşmak için başta kömür olmak üzere fosil yakıtların elektrik üretiminden büyük seviyede çıkarılması icap ettiğini söyledi. Gürbüz, “İthal kömürdeki gerilemede artan kömür fiyatlarının etkisi olduğu tahmin ediliyor. Doğalgazdaki artış ise kaygı verici. Türkiye’nin rüzgar ve güneş potansiyeli çok yüksek sadece yenilenebilir enerji kaynakları birbirlerini destekleyecek şekilde sisteme entegre edilmeli. %100 yenilenebilir enerjiyle ihtiyacın karşılanması için günlük politikalara değil uzun vadeli plan ve hedeflere ihtiyacımız var” dedi.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.